• Wij doen klant analytics

  Waarom getallen niet het gehele verhaal vertellen!

 • Diensten

  Data Collectie

  Voor het krijgen van een correct inzicht in menselijk gedrag (people analytics) moet je de beschikking hebben over de juiste dataverzamelingen. Moribus bezit een database die unieke parameters bevat over gedrag en motivatie. Voor iedere opdracht voegen wij die toe aan de bestaande datasets van onze klanten en zorgen eventueel voor aanvullingen met externe data (bv Facebook of Twitter).

   

  Predictive analytics

  Met behulp van onze analytische technieken zijn wij in staat om die verbanden te leggen binnen de databestanden die een verregaand inzicht geven in de persoonlijkheid en cultuur van mensen.

   

  GDPR 2018

  Wij hebben ons stevig verdiept in de aankomende privacy wetgeving, wij vinden privacy nogal belangrijk, en kunnen ons best wel voorstellen dat dit niet hoog op jouw agenda staat. Wij hebben de beschikking over een online tool waarmee je redelijk snel kunt bepalen of je wel of niet voldoen aan die wetgeving. Klik hier voor meer informatie.

  De toepassing? Wat denk je van:
   

  Microsegmentatie

  Een van de toepassingsgebieden van onze analytics is die van een verfijnde microsegmentatie op het vlak van gedrag. Deze microsegmentatie stelt je in staat om vergelijkbare doelgroepen te identificeren en deze via een gerichte persoonlijke stijl te benaderen.

   

  Fusies en overnames

  Het is ondertussen algemeen bekend dat de klant en bedrijfscultuur een bijzonder belangrijke rol speelt bij het integreren van 2 of meer partijen. Onze analytics stelt je in staat om die gebieden te identificeren waar je speciale aandacht aan moet besteden om te zorgen voor een zo vlot mogelijke integratie.

   

  Imago verandering

  Het is frappant te zien (eigenlijk te meten) hoeveel verschil er zit in de perceptie van het eigen imago vanuit de klant en de interne organisatie.

   

  Concurrentie analyse

  Voor het bepalen van een profiel van je concurrent.

   

All Posts
×