Return to site

Klantgedrag, getallen zeggen niet alles!

Veel organisaties zijn van mening dat zij gedrag analyses doen van hun klantenpopulatie. Wij zijn zo vrij om te stellen dat die analyses waarschijnlijk eerder te maken hebben met het meten en voorspellen van bijvoorbeeld koopgedrag of website bezoek, dan met het voorspellen van daadwerkelijk persoonlijk gedrag.

In een moderne bedrijfsvoering is customer analytics niet meer weg te denken. Wat begon als eenvoudig CRM systeem is ondertussen uitgegroeid tot een volwaardig klantregistratie systeem waarbinnen plaats is voor algoritmes, die bestaand gedrag analyseren en toekomstig klantgedrag voorspellen.

Psychografische waarden zijn gemeengoed geworden binnen marketing en zijn vaste onderdelen geworden in klantprofielen. Waarden die een beter inzicht geven in het gedrag van klant en/of prospect. Hierbij valt te denken aan levensstijl, bepaalde voorkeuren, koopgedrag etc.

Door combinaties te zoeken in klantenbestanden kunnen patronen worden ontdekt waaraan mogelijke prospecten of klanten voldoen, zodat deze op een “persoonlijke” manier kunnen worden benaderd. Dit soort “gedrag”-systemen worden, veelal in combinatie met een sentiment analyse, vaak succesvol toegepast.

En toch....

Wat is dat eigenlijk, persoonlijk gedrag? Is dat koopgedrag, levensstijl of iets anders? Is persoonlijk gedrag niet datgene wat voorafgaat aan koopgedrag of levensstijl? Volgens ons hoort een goed voorspellend systeem schoenen aan te bevelen voordat een prospect die daadwerkelijk zoekt en koopt (en laat dan gerust al die reclames die daarop volgen maar achterwege).

Wij zijn van mening dat de waarden zoals bepaald door de huidige customer analytics systemen geen metingen van gedrag zijn. Gedrag wordt volgens ons gemeten door te bepalen in wat voor een soort (sub)cultuur iemand zich bevindt, hoe hij of zij zich in de loop der tijd ontwikkeld en welke persoonlijkheidskenmerken dat laat zien. En dat is precies wat wij doen.

Moribus wijkt fundamenteel af van de rest van de gedrag analytische toepassingen die beschikbaar zijn. Vanuit de communicatie binnen en rondom een onderneming zijn wij in staat om de echte gedrag parameters te destilleren die inzicht geven in de persoonlijkheid, ontwikkeling en cultuur van een klant of prospect. Kun je je voorstellen wat er gebeurt als je inzicht weet te krijgen in de motivatie van je relaties? Wij wel!

Rob Agterberg

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly